Akvakompetens 2.0

Projekt: Akvakompetens 2.0 – kunskapshöjande, dialog och samverkan i vattenbrukssverige – en progression

Projekttid: 2021-12-01 – 2023-12-31

Det övergripande syftet med projektet är att höja kunskapsnivån hos och förstärka dialogen mellan de som idag är yrkesverksamma inom svenskt vattenbruk (med fokus på odlare och myndighetsutövare) och hos entreprenörer och andra som är intresserade av att börja arbeta inom svenskt vattenbruk.

I samverkan med vattenbrukare, myndigheter och forskare, ska Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) genom projektet utforma och genomföra kompetensutvecklingsinsatser i form av tre kortare, intensiva skräddarsydda kurser riktade mot vattenbrukare och myndighetsutövare. Kurserna syftar till att bidra till ökad kunskap inom prioriterade ämnesområden samt bidra till ökad dialog mellan de olika aktörerna inom svenskt vattenbruk.

______________________________________________________________

Kommande kurs:

 

Kurs i ”Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd" (21-23 november, 2023)

 

Kursen är riktad till dig, som är nuvarande och blivande fiskodlare, samt distriktsveterinärer inom fiskhälsa, men även myndigheter och andra intresserade inom svensk fiskodling är välkomna att delta i mån av plats.

Var: Scandic Sundsvall City

När: 21 nov ca 13:00 – 23 nov ca 13:00 (avslutas med gemensam lunch)

Anmälningslänk: https://sunet.artologik.net/gu/Survey/25308

Sista anmälningsdag: 17 oktober, 2023. OBS: Anmälan är bindande.

Kostnader: Det utgår ingen kursavgift men kursdeltagare betalar själva för övernattning och resa.

Preliminärt schema (uppdateras):

Dag 1 (21 nov)
Registrering (i salen 11.00–11.30, eller 12.30–12.45)
11:30-12:30 Lunch
13:00-13:15 Introduktion till kursen (NKfV)
13:15-13:55 Introduktion av branschriktlinjerna Odlad med omtanke (Matfiskodlarna)
13:55-14:00 Bensträckare
14:00-14:45 Uppdateringar av Odlad med omtanke (Matfiskodlarna)
14:45-15:15 Fika
15:15-15:40 Översikt biosäkerhet och import (regelverk mm) (Jordbruksverket)
15:40-16:05 Biosäkerhetsrutiner på en odling (TBA)
16:05-16:15 Bensträckare
16:15-16:45 Distriktsveterinärernas arbete med biosäkerhet och vad som är i fokus vid besök på anläggningar (Distriktsveterinärer)
16:45-17:30 Gruppövning biosäkerhet (Distriktsveterinärer)
18:30-             Middag

Dag 2 (22 nov)
08:30-09:10 Fiskars anatomi och fysiologi kopplat till odlingsmiljön (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU)
09:10-09:15 Bensträckare
09:15-09:35 Fiskhälsa och välfärd – vad är det? (Göteborgs universitet, GU)
09:35-09:55 Stressfysiologi i odlingsmiljön (GU)
09:55-10:25 Fika
10:25-10:55 Bedömning av hälsa och välfärd i odlingen – visuella välfärdsindikatorer (GU)
10:55-11:25 Djurvälfärd kopplat till odlingsmiljön (SLU)
11:25-11:30 Bensträckare
11:30-12:00 Djurhållning och slakt – minimering av stress (SLU)
12:00-12:30 Utfodring och tarmhälsa – minimering av stress (GU)
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:15 Sjukdom (patologi): fokus på laxfisk, de vanligaste produktionssjukdomarna och hur de skiljs åt, antibiotika/antibiotikaresistens/nya preparat, virus (konsekvens, snabb åtgärd), vacciner (Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA)
15:15-15:45 Fika
15:45-17:30 Gruppövning: identifiera klassiska symtom (SVA)
18:30-            Middag

Dag 3 (23 nov)

08:30-09:30 Sjukdom (patologi): reagera på konstiga symtom, anmäla till SVA (SVA)
09:30-10:00 Fika
10:00-11:00 Sjukdom (patologi): fortsättning (SVA)
11:00-11:30 Kursutvärdering, sammanfattning och avslutning (NKfV)
11:30-12:30 Lunch

Hör gärna av dig till susan.gotensparre(at)bioenv.gu.se om du har några frågor kring kursen/anmälan.


Mer information om kursen:

Syftet med kursen är att erbjuda kompetensutveckling inom områdena förebyggande fiskhälsa, fiskvälfärd, biosäkerhet (inkl. import), fiskhälsa och smittskydd. Vidare bidrar kursen till att främja samverkan och dialog mellan entreprenörer och odlare – de som praktiskt arbetar med fisken i odling – forskare och myndigheter.

Kursen motsvarar nivåmässigt kursen ”Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke” som anordnades av NKfV med flera, 2019 i Uppsala, men kommer att uppdateras utifrån ny forskning inom området och ytterligare fokusera på det förebyggande hälsoarbetet och biosäkerhet.

Kursen kommer att ta utgångspunkt i branschriktlinjerna ”Odlad med omtanke – branschriktlinjer för svensk fiskodling”, som är under uppdatering av Matfiskodlarna. Dessutom kommer kursen att bygga vidare på kapitlen ”Fiskens anatomi och fysiologi samt fiskhälsa och smittskydd” inom grundkursen för fiskodlare som för första gången hölls under 2 dagar i Umeå, vintern 2023.

Föreläsningar kommer att varvas med diskussioner och gruppövningar. Föreläsare kommer att vara forskare från Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och andra universitet/forskningsinstitut, Matfiskodlarna, SVA, Jordbruksverket, samt experter från andra myndigheter/organisationer.

Arrangörer är Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med SWEMARC, SLU Aquaculture, Matfiskodlarna och SVA.


______________________________________________________________


Genomförd kurs:

Kurs i ”Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor”


Kursen är riktad till dig, som tjänsteperson på myndighet som på ett eller annat sätt arbetar med vattenbruksfrågor, också inkluderat dig som arbetar med rådgivning eller tillsyn.

Var: Marstrands havshotell
När: 28 mars kl.12:45 (lunch) – 30 mars kl. 12:45 (avslutas med gemensam lunch)

Preliminärt schema (uppdateras):
Dag 1
12:45-14:00 Lunch
Introduktion Presentation, PDF + inspelad föreläsning.
14:00-15:15 Översikt - relevant lagstiftning för vattenbruk i sin helhet (fisk, alger och blötdjur), B- och C-verksamheter, samt strandskydd (Göteborgs universitet) Presentation, PDF + inspelad föreläsning (Del 1) och Del 2.
15:15-15:45 Fika
15:45- 16:45 Tillstånd enligt miljöbalken, miljöfarlig verksamhet för fiskodling, miljöprövning (öppna kassar och RAS), samt vattenverksamhet (Mannheimer Swartling Advokatbyrå) Presentation, PDF + inspelad föreläsning (Del 1) och Del 2.
18:00
Middag

Dag 2
09:00-09:30
Fiskodling: odlingstekniker (inkl. RAS) (Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet) Presentation, PDF + inspelad föreläsning
09:30-09:50 Fiskodling: miljöpåverkan och miljönyttor (Sveriges Lantbruksuniversitet) Presentation, PDF + inspelad föreläsning
10:00-10:30 Fika
10:30-10:50 Extraktivt vattenbruk (blötdjur och alger): odlingstekniker (Göteborgs universitet) Presentation-alger, PDF + inspelad föreläsning; Presentation -musslor, ostron, PDF + inspelad föreläsning
10:50-11:20 Extraktivt vattenbruk (blötdjur och alger): miljöpåverkan och miljönyttor (Göteborgs universitet) Presentation, PDF + inspelad föreläsning
11:30-12:45 Lunch
13:00-14:00 Introduktion: beräkningsmodeller (SMHI, Sweco, Göteborgs universitet) Presentation, PDF (SMHI) + inspelad föreläsning; Presentation, PDF (Sweco) + inspelad föreläsning; Presentation, PDF (GU) + inspelad föreläsning
14:00-14:10 Bensträckare + kaffe
14:10-15:00
Beräkningsmodeller: praktiska övningar (Sweco, Göteborgs universitet)
15:00-15:30 Fika
15:30-16:15 Beräkningsmodeller: praktiska övningar (Sweco, Göteborgs universitet)
16:15-17:00 Beräkningsmodeller: praktiska övningar (Göteborgs universitet)
18:00 Middag

Dag 3
09:00-09:10 Fysisk planering för vattenbruk (Jordbruksverket) inspelad föreläsning
09:10-10:00 Blå översiktsplanering (Leader Bohuskust och Gränsbygd) Presentation, PDF + inspelad föreläsning (Del 1) och Del 2.
10:00-10:20 Fika
10:20-11:20  Miljötillsyn (Strömsunds kommun och Matfiskodlarna) Presentation, PDF (Strömsunds kommun) + inspelad föreläsning; Presentation, PDF (Matfiskodlarna) + inspelad föreläsning.
11:30-12:45 Lunch - avfärd

Hör gärna av dig till susan.gotensparre(at)bioenv.gu.se om du har några frågor kring kursen/anmälan.

Arrangörer:
Anna Norman Haldén, Kristina Snuttan Sundell, Susan Gotensparre, Hanna Carlberg & Veronica Andrén
Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), Landsbygdsnätverket, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC) & SLU Aquaculture

Mer information om kursen "Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta"

Kursen kommer att fokusera på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta. Du kommer också att få grundläggande kunskap om olika arter som odlas och tekniker som används inom svenskt vattenbruk idag, samt de som väntas användas inom en nära framtid. En viktig utgångspunkt för föreläsningar, diskussioner och gruppövningar under kursen kommer att vara miljöpåverkan och miljönytta och olika beräkningsmodeller för miljöpåverkan av vattenbruk.

Övrigt kursinnehåll: Lagstiftning kopplat till bland annat strandskydd, tillstånd för B och C-verksamhet, blå översiktsplaner och tillsyn.

Föreläsare: forskare och modelleringsexperter från Göteborgs universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra universitet/forskningsinstitut, samt från myndigheter och privat sektor.

 

Följ oss på Twitter