Sammanfattning och presentationer från Nationella vattenbrukskonferensen

Foto: Eva-Stina Lindell

Nationella vattenbrukskonferensen 2024, som hölls i Umeå 14-15 mars, samlade drygt 110 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare. På programmet fanns bl.a. kompensationsodling, klimatutmaningar för svenskt vattenbruk, främjande och handlingsplan för vattenbruket framåt, samt ökning av svensk matfiskproduktion. Ta del av presentationerna och läs mer om konferensen.

Presentationerna som hölls på konferensen finns samlade i en lista längre ner på sidan.


Sammanfattning av konferensen

Tema: Med kompensationsodling, klimat och vägen framåt i fokus

Tid och plats: 14-15 mars 2024, Clarion Hotell, Umeå

Program: kan laddas ner här 

Fortsätt läs mer
  324 Träffar

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Fortsätt läs mer
  257 Träffar

Fler algodlingar när vattenbruk undantas från strandskydd

Nu föreslår en statlig utredning att vattenbruk ska undantas från strandskyddet. Förslaget innebär att det skulle bli enklare att starta upp exempelvis alg- och musselodlingar.
– Det här är en viktig pusselbit i regelförenklingsarbetet som vi har arbetat för länge. Förhoppningsvis kommer det leda till att det svenska vattenbruket kommer att växa, säger Kristina Snuttan Sundell, föreståndare för Nationellt centrum för hållbart marint vattenbruk, SWEMARC.

Fortsätt läs mer
  306 Träffar

Nytt förslag kan förenkla hållbart vattenbruk

Företag inom vattenbrukssektorn har länge efterfrågat förenklad lagstiftning för att starta och driva vattenbruk i Sverige. Förslagen i ett nytt delbetänkande från Fiske- och vattenbruksutredningen kan vara ett steg på vägen. Det menar Jonas Kyrönviita från Nationellt centrum för hållbart marint vattenbruk, SWEMARC, som har varit juridisk expert i utredningen. Samtidigt löser förslagen långt ifrån alla problem som vattenbrukare ställs inför.

Fortsätt läs mer
  202 Träffar

Nytt forskningsprojekt ska göra algodlingar effektivare

Forskningsprojektet ”Blue Bio Boost – Effektivisera tångodling genom bättre utnyttjande av genetiska resurser” har fått forskningsbidrag för att utveckla algodlingar i Europa. Projektet ska ta fram ett genetiskt förädlingsprogram som ska underlätta för algodlare att odla rätt alg för att få bästa möjliga resultat.

Fortsätt läs mer
  205 Träffar

Inspelade föreläsningar från kursen "Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd"

Ta del av föreläsningarna från den kompetenshöjande kursen inom projekt Akvakompetens 2.0, som arrangerades 21-23 november av Matfiskodlarna, Statens veterinärmedicinska anstalt, (SVA), Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Fortsätt läs mer
  335 Träffar

Nu kan du anmäla dig till den Nationella vattenbrukskonferensen i Umeå

Den Nationella vattenbrukskonferensen bjuder på ny kunskap, inspiration och omvärldsbevakning kring praktik, innovation, forskning, och entreprenörskap inom vattenbruk. Konferensen är mötesplatsen för hela vattenbrukssverige, från odlare till forskare och förädlare till myndigheter och intresseorganisationer.

Fortsätt läs mer
  291 Träffar

Marin företagsmässa i Bohuslän

Foto: Johan Wingborg

Vill du få ökad kunskap om den ekologiska hållbarheten inom fisket och vattenbruket i Bohuslän? Vill Du veta mer om aktuell forskning på Tjärnö marina laboratorium? Vill du få idéer, hitta nya koncept, träffa och knyta kontakter med forskare, havsföretagare och andra verksamma inom det marina området? Då ska du inte missa den marina företagsmässan på Tjärnö!

Fortsätt läs mer
  310 Träffar

Alger kan ersätta sojabönor som proteinkälla

Alger odlade i Sverige har potential att bli en viktig ingrediens i framtidens livsmedel. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att proteinhalten i algen havssallat kan höjas till samma nivå som sojabönor.

Fortsätt läs mer
  308 Träffar

Odlad havskatt på tallriken i framtiden

Foto: Ida Hedén

I framtiden kan odlad havskatt dyka upp i fiskdiskarna i Sverige. Fisken med det delikata fasta köttet har dock lite annorlunda odlingsförutsättningar, jämfört med lax. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Fortsätt läs mer
  319 Träffar

Save-the-date: Nationella vattenbrukskonferensen, 14-15 mars 2024

Nu är det snart dags för den Nationella vattenbrukskonferensen, som hålls i Umeå. Konferensen bjuder på ny kunskap, inspiration och omvärldsbevakning kring praktik, innovation, forskning och entreprenörskap inom vattenbruk.

Fortsätt läs mer
  468 Träffar

Inspelade föreläsningar från kursen ”Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor”

Ta del av föreläsningarna från den kompetenshöjande kursen, som arrangerades 28-30 mars av vattenbruksexperter från Landsbygdsnätverket, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Fortsätt läs mer
  650 Träffar

Nordiskt samarbete ska utveckla marina kolonilotter

Ett nytt samarbete mellan Sverige, Finland och Danmark ska undersöka hur småskalig odling i havet kan utvecklas. Målet är att det ska bli enklare att starta upp marina kolonilotter. 

Fortsätt läs mer
  297 Träffar

Nytt policydokument om svensk algindustri

Foto: Kristoffer Stedt

Nu har forskningsprojektet "Odling av makroalger i Sverige - en kunskapsöversikt" tagit fram en policy brief, som sammanställer möjligheter och hinder för industrin, och ger ett antal rekommendationer för att komma vidare.

Fortsätt läs mer
  414 Träffar

Kassodlingens miljöeffekter - populärvetenskaplig sammanfattning

Foto: Jakob Hydén

Forskare från SLU har tagit fram en populärvetenskaplig sammanfattning om miljöeffekter av fiskodling i öppna kassar. Fokus är på fosfor och övergödning.

Fortsätt läs mer
  356 Träffar

Säkra tillgången till hållbar sjömat

Foto: Anna Norman Haldén

För att belysa vikten av akvatiska livsmedel som en källa till protein, mikronäringsämnen och inkomst, samt dess potential att möta ökande livsmedelsbehov, såväl som utmaningarna i akvatisk livsmedelsproduktion och skörd, har forskare vid SLU och WorldFish tagit fram en sammanfattande rapport. Rapporten ger också en översikt över förvaltningsinitiativ och innovativa lösningar för säker hållbar tillgång till vattenlevande livsmedel i framtiden.

Fortsätt läs mer
  350 Träffar

Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?

Foto: Anna Norman Haldén
Med syftet att gynna det svenska vattenbrukets tillväxt har AgriFood Economics Centre publicerat en rapport med förslag på nya styrmedel för minskad övergödning. Bland annat föreslås att ett utsläppstak införs i stället för fodertak för större vattenbruk och att subventioner kan baseras på utsläppsminskningar eller näringsupptag istället för på åtgärder.
Fortsätt läs mer
  293 Träffar

Stöd till utveckling av fiskodling i kraftverksdammar

Foto: Anders Kiessling

Ett femårigt samarbetsprojekt mellan SLU och producentorganisationen Matfiskodlarna ska undersöka hur röding och regnbåge kan odlas på ett uthålligt vis i Norrländska kraftverksdammar, både utifrån ett biologiskt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 

Fortsätt läs mer
  373 Träffar

Fiskodlingar kan bli producenter av biogas

Foto: Victor Lobanov

När man kombinerar fisk- och grönsaksodling i cirkulära landsystem (akvaponi) blir det näringsrika fiskvattnet till gödsel för grönsakerna. Nu har forskare vid Göteborgs universitet visat att det går att skapa biogas på restprodukten, det vill säga fiskbajset.

Fortsätt läs mer
  279 Träffar

Ny kurs med fokus på fiskhälsa och fiskvälfärd

Foto: Anders Kiessling

Nu har Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), Matfiskodlarna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) öppnat upp anmälan till kursen ”Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd”, som är en av flera kurser inom projektet Akvakompetens 2.0.

Kursens huvudmålgrupper är nuvarande och blivande fiskodlare, samt distriktsveterinärer inom fiskhälsa, men även myndigheter och andra intresserade inom svensk fiskodling är välkomna att delta i mån av plats.

När: 21-23 november, 2023

Var: Sundsvall (Scandic Sundsvall City)

Läs mer om kursen här (uppdateras kontinuerligt) och för anmälan.
Sista anmälningsdag: 17 oktober, 2023.

Arrangörer är Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med SWEMARC, SLU Aquaculture, Matfiskodlarna och SVA

  503 Träffar

Följ oss på Twitter