Länkar

Här hittar du användbara länkar.

SWEMARC
www.gu.se/swemarc-marint-vattenbruk

SLU Aquaculture
www.slu.se/aquaculture

Jordbruksverket
http://www.svensktvattenbruk.se

Vattenbrukscentrum Norr AB
http://www.vbcn.se

Vattenbrukscentrum Ost
http://www.vattenbrukscentrumost.se/sv/

Matfiskodlarna
https://www.matfiskodlarna.se

Blått centrum Gotland
https://www.campusgotland.uu.se/samverkan/bcg/

De recirkulerande Vattenbrukarna Sverige
http://www.recirkfisk.se

Svenskt vattenbruk och sjömat
https://vattenbrukochsjomat.se/

Landsbygdsnätverket
https://www.landsbygdsnatverket.se/

Följ oss på Twitter