Övriga rapporter (svenska)

I NKfVs arkiv nedan finns publikationer inom vattenbruksområdet listade i kronologisk ordning med den senast publicerade överst. Här finns både svenska och internationella rapporter skrivna på svenska.

Kontakta oss om du vill lägga till en publikation: info@nkfv.se

Klassificering av ostronyngel med hjälp av artificiell intelligens (2020)


Genetisk analys av avelsfisk - Lax och havsöring 2017-2018 från svenska kompensationsodlingar (2019)


Sjömat i Sverige 2019. En rapport om sjömatskonsumtion – matvanor, köpbeteenden och attityder (2019)


Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar? (2019)


Svensk konsumtion av sjömat (2019)


Frisk med fisk utan risk? Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för hälsa och miljö (2019)


Musselodling i Östersjön som miljöåtgärd – nya positiva data från tre pågående EU-projekt (2019)


Odlad med omtanke (2019)


Scary Seafood – den nya maten från havet (2019)


Høsting av stillehavsøsters (2019)


Fisk i hus (2018)


Vattenbruk fokus på odling av sötvattensfiskar i recirkulerande akvatiska system (RAS) (2018)


Bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbruk (2018)


Integrerad akvakultur med cellulosaindustri (2018)


Produktion av ostronyngel (Ostrea edulis) i havsbaserade tankarProduktion av ostronyngel (Ostrea edulis) i havsbaserade tankar - Biologisk och teknisk förstudie (2018)


Havsbruk och turism – ta mig till havet (2018)


Kräftodlingens ABC (2018)


Miljöeffekter fiskodling i öppna system (2018)


Ur hav och sjö växer framtidens näring (2018)


Etablera och utveckla vattenbruk i Sverige - Vattenbruksentreprenörers syn på utmaningar och lösningar (2018)


Vattenbruk - en grön näring som hämmas av omodern lagstiftning (2017)


Äldre lagstiftning hämmar innovations- och teknikutveckling inom marina näringar (2017)


Svensk konsumtion av sjömat- en växande mångfald (2017)


Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige – miljöpåverkan, odlingssystem, odlingsarter och foder(2017)


SWEMARC:s årsrapport 2017 (sammanfattning) (2017)


Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar (2015)


Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring (2015)


Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt (2015)


Planering för vattenbruk på Västkusten (2015)


Japanska ostron i svenska vatten - Främmande art som är här för att stanna? (2014)


Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel – Ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän (2014)


Triploidisering av röding vid VBCN i Kälarne (2014)


Småskalig marin fiskodling och levandelagring. Beskrivning av teknik och ekonomi (2014)


Odla och levandeförvara fisk – guide för nybörjare (2014)


Mussel catcher - En metod för att mäta rekrytering av musslor och konkurrerande påväxtorganismer inom vattenbruket (2013)


Handbok för ostronodlare – ett resultat av Projekt Nord-Ostron 2009 – 2012 (2012)


Marin fiskodling på den svenska västkusten: Biologiska förutsättningar (2012)


Byggstenar för en framgångsrik nordisk ostronnäring (2012)


 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på Twitter