Övriga rapporter (svenska)

I NKfVs arkiv nedan finns publikationer inom vattenbruksområdet listade i kronologisk ordning med den senast publicerade överst. Här finns både svenska och internationella rapporter skrivna på svenska.

Kontakta oss om du vill lägga till en publikation: info@nkfv.se

Genetisk analys av avelsfisk - Lax och havsöring 2017-2018 från svenska kompensationsodlingar


Sjömat i Sverige 2019. En rapport om sjömatskonsumtion – matvanor, köpbeteenden och attityder


Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar?


Svensk konsumtion av sjömat


Frisk med fisk utan risk? Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för hälsa och miljö


Musselodling i Östersjön som miljöåtgärd – nya positiva data från tre pågående EU-projekt


Odlad med omtanke


Scary Seafood – den nya maten från havet


Fisk i hus


Vattenbruk fokus på odling av sötvattensfiskar i recirkulerande akvatiska system (RAS)


Bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbruk


Havsbruk och turism – ta mig till havet


Kräftodlingens ABC


Miljöeffekter fiskodling i öppna system


Ur hav och sjö växer framtidens näring


Etablera och utveckla vattenbruk i Sverige - Vattenbruksentreprenörers syn på utmaningar och lösningar


Vattenbruk - en grön näring som hämmas av omodern lagstiftning


Äldre lagstiftning hämmar innovations- och teknikutveckling inom marina näringar


Svensk konsumtion av sjömat- en växande mångfald


Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige – miljöpåverkan, odlingssystem, odlingsarter och foder


SWEMARC:s årsrapport 2017 (sammanfattning).


Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar


Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring


Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt


Planering för vattenbruk på Västkusten


Japanska ostron i svenska vatten - Främmande art som är här för att stanna?


Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel – Ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän


Triploidisering av röding vid VBCN i Kälarne


Småskalig marin fiskodling och levandelagring. Beskrivning av teknik och ekonomi


Odla och levandeförvara fisk – guide för nybörjare


Mussel catcher - En metod för att mäta rekrytering av musslor och konkurrerande påväxtorganismer inom vattenbruket


Handbok för ostronodlare – ett resultat av Projekt Nord-Ostron 2009 – 2012


Marin fiskodling på den svenska västkusten: Biologiska förutsättningar


Byggstenar för en framgångsrik nordisk ostronnäring