Kontakta NKfV

Du är välkommen att skicka dina frågor till oss via nedanstående formulär eller kontakta oss enligt adress och telefonnummer nedan.

Koordinator NKfV SLU

Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap, SLU

Ulls väg 26
SE-756 51 Uppsala

Tel: +46 702-62 83 50

E-post: Anna.Norman-Halden@slu.se

Koordinator NKfV GU

Institutionen för marina vetenskaper

Tjärnö marina laboratorium
S- 452 96 Strömstad

Tel: +46 (0)76 6229678

E-post: Susanne.Lindegarth@marine.gu.se

Följ oss på Twitter