Utlysningar doktorand och post doktor på GU, marina vetenskaper

Utlysningar doktorand och post doktor på GU, marina vetenskaper

Göteborgs universitet utlyser två tjänster inom marina vetenskaper. Sista ansökningsdag är 2016-06-01. För mer info och länk till online-ansökning se följande länkar:

Doktorand i ekologisk odling inom marina vetenskaper

Post doktor - marina vetenskaper i Fysiologi

 

 

Nomaculture-konferens 7-8 sept: re-cirkulerande v...
Nedläggning av ärtproduktion drabbar odling av jät...

Följ oss på Twitter