Nedläggning av ärtproduktion drabbar odling av jätteräkor

Nedläggning av ärtproduktion drabbar odling av jätteräkor

För drygt ett år sedan invigdes forskningsanläggningen i Uppsala där en miljövänlig produktion av jätteräkor i Sverige ska utvecklas.

Ett av projekten vid anläggningen syftade till att ta fram ett nytt ärtbaserat räkfoder som sedan skulle kunna användas i stor skala på en kommersiell anläggning för odling av jätteräkor i Bjuv. Ärtorna skulle komma från den nu nedläggningsdrabbade ärtproduktionen hos Findus i Bjuv. Nedläggningen försvårar för den kommersiella produktionen, men Matilda Olstorpe, CEO Vegafish, letar nu efter ett alternativ till ärtmjölet. Tänkbara alternativ skulle kunna vara andra baljväxter som har högt proteininnehåll.

Läs och hör mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6405330&playaudio=5668302

Utlysningar doktorand och post doktor på GU, marin...
Den europeiska hummerlarvens utveckling studeras i...

Följ oss på Twitter