Den europeiska hummerlarvens utveckling studeras i Fiskebäckskil

Den europeiska hummerlarvens utveckling studeras i Fiskebäckskil

Under en vecka i mars samlades europeiska forskare och hummerodlare i Fiskebäckskil för att i ett gemensamt experiment studera den europeiska hummerlarvens utveckling.

Experimentet är en del av ett brett europeiskt samarbete som syftar till att ta fram mer biologisk kunskap om hummerlarverna och att hitta optimala förhållanden för odling av hummer. Under experimentet studerades bland annat utveckling av larverna beroende på vilken kull de kom ifrån samt vilken typ av mat de fick. Studien är en del av det svenska odlingsprojektet Nomaculture med målet är att ta fram ekologiskt och ekonomiskt hållbara metoder för svenskt marint vattenbruk.

Läs och hör mer om initiativet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6390995

 

Nedläggning av ärtproduktion drabbar odling av jät...
Rapport från Nationella Vattenbrukskonferensen 201...

Följ oss på Twitter