Nomaculture-konferens 7-8 sept: re-cirkulerande vattenbruk och livscykelanalyser

Nomaculture-konferens 7-8 sept:  re-cirkulerande vattenbruk och livscykelanalyser

INTRESSERAD AV RE-CIRKULERANDE VATTENBRUK?

SAVE THE DATES! 7-8 SEPTEMBER!

Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer och havskatt?

Vill Du veta mer om re-cirkulerande vattenbrukssystem och vad livscykelanalyser kan göra för hållbar tillväxt av svenskt vattenbruk?

Då är du mycket VÄLKOMMEN till NOMACULTUREs halvtidskonferens och workshop om livscykelanalyser inom vattenbruk 7:e och 8:e september i Kungshamn

Den 7 september mellan kl. 10-16 är det är dags för projekt NOMACULTURES halvtidskonferens på Sotenäs symbioscenter i Kungshamn. Under denna dag kommer vi att presentera och diskutera projektets verksamhet och hittills uppnådda resultat. Med konferensen vill vi få kontakt och dialog med dig som är odlare eller entreprenör och vill samverka med oss kring odling av nya marina arter. Konferensen riktar sig också till dig som jobbar med exempelvis näringslivsutveckling, miljö- och hälsoskydd eller kustzonsfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå.

Dagen därpå, den 8 september, hålls en tema-workshop om vad livscykelanalyser (LCA) av vattenbruk visar och hur de kan användas för att skapa hållbar tillväxt av svenskt vattenbruk. Fokus kommer att vara på marina, re-cirkulerande system, men även andra odlingsformer kommer att diskuteras. Vi gör djupdykningar i bl.a. foderfrågan och odlingssystemens roll för miljöprestandan. Vi kommer också att erbjuda ett mingelevent för Dig som vill knyta närmare kontakter med andra aktörer inom området för att tillgodose de olika behov som finns för att växa och verka hållbart. Det gör vi tillsammans med Maritima klustret – delkluster marina livsmedel.

Du kan anmäla dig till båda evenemangen eller bara till en av dagarna. Vi kommer skicka ut mer detaljerad information om upplägg inom kort. Mer information om program och hur du anmäler dig kommer även att läggas upp på NOMACULTUREs hemsida där du också kan läsa mer om projektet http://vbcv.science.gu.se/nomaculture.

Inspelade föreläsningar om cirkulära produktionssy...
Utlysningar doktorand och post doktor på GU, marin...

Följ oss på Twitter