Inspelade föreläsningar om cirkulära produktionssystem

Inspelade föreläsningar om cirkulära produktionssystem

Vid Fish Base Swedens symposium i oktober 2015 föreläste två forskare inom NKfVs nätverk. Föreläsningarna finns inspelade och kan hittas här:

"Aquaculture the missing link in circular production systems", Anders Kiessling, SLU

"Fish - part of an alternative animal husbandry?", Björn Frostell, KTH

Hela programmet med föreläsningar finns här

 

Officiell invigning SWEMARC - inspelade tal och fö...
Nomaculture-konferens 7-8 sept: re-cirkulerande v...

Följ oss på Twitter