Utlysning från Formas: 60 MSEK för hållbar livsmedelsförsörjning

201028_Sjogurkor-Ellen-Schagerstrm Sjögurkor. Foto: Ellen Schagerström.

Nu har Formas öppnat utlysningen "Hållbar livsmedelsförsörjning i osäkra tider" (60 MSEK) inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Projekten som kan söka finansiering ska vara flerpartsprojekt där, utöver akademi eller forskningsinstitut, även behovsägare som näringsliv, bransch- eller intresseorganisation, myndighet eller annan offentlig organisation kan vara medsökande.

Utlysningen öppnar 30 juni och stänger för ansökningar 1 september. Formas forskarråd fattar beslut om vilka projekt som får finansiering 23 november och projekten kan starta i december 2022. Projekten kan söka max sex miljoner kronor för projekt upp till tre år.

Läs mer här.

Kunskapslyft för att förstå lagstiftningen bakom s...
Webbinarium 17 juni: Securing sustainable access t...

Följ oss på Twitter