Kunskapslyft för att förstå lagstiftningen bakom svenskt vattenbruk

Odla-fisk-ratt_illustration_3 Illustration: Adam Boklund

Det svenska vattenbruket är ett svårgreppbart rättsligt system, där fokus är på detaljer och inte på vattenbruksnäringens målsättningar. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet - den första inom vattenbruksjuridik.

 -Min avhandling är den första inom rättsvetenskapen i Sverige, som behandlar vattenbruksjuridik. Det är ett ovanligt område eftersom det inte finns någon särskild vattenbrukslag utan i stället ett system, där näringen styrs av rättsregler inom många olika rättsområden, säger Jonas Kyrönviita, doktorand på juridiska institutionen och nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (Swemarc) vid Göteborgs universitet.

Läs mer här.

 

Miljardstöd till hållbart fiske och vattenbruk
Utlysning från Formas: 60 MSEK för hållbar livsmed...

Följ oss på Twitter