Utlysning forskningsmedel vattenbruk

Utlysning forskningsmedel vattenbruk

Mistra och Formas har nu publicerat deras gemensamma utlysning med det övergripande målet att bidra till effektivare och miljömässigt hållbara produktionssystem, däribland inom vattenbruket. Sista ansökningsdag 31 okt 2013.

Läs mer...

Arbetet med handlingsplanen påbörjat
Ny publikation om blåmusslors tillväxtmönster

Följ oss på Twitter