Ny publikation om blåmusslors tillväxtmönster

Ny publikation om blåmusslors tillväxtmönster

Forskare inom Vattenbrukscentrum Väst visar i ny studie att det finns stabila och förutsägbara rumsliga mönster i tillväxten av blåmusslors biomassa. Dessa resultat är viktiga för det fortsatta arbetet med att områdesplanera för miljömusselodlingar,  d.v.s för möjligheten att använda odling av blåmusslor för att restaurera övergödda havsvikar.

Läs mer...

Utlysning forskningsmedel vattenbruk
Ny bok om havskräftors liv och leverne

Följ oss på Twitter