Ny bok om havskräftors liv och leverne

Ny bok om havskräftors liv och leverne

"Advances in Marine Biology, vol. 64 - The Ecology and Biology of Nephrops norvegicus" behandlar bland annat havskräftans reproduktion, livscykel och tidiga livsstadier. Boken ger också en sammanställning av befintliga odlingsförsök.

Läs mer...

Ny publikation om blåmusslors tillväxtmönster
SLU i Almedalen - Fisken på bordet!

Följ oss på Twitter