Arbetet med handlingsplanen påbörjat

Arbetet med handlingsplanen påbörjat

För att vattenbruksnäringen ska växa på ett hållbart sätt behöver vi både en strategi och en handlingsplan. Arbetet med strategin är klart och arbetet med att ta fram handlingsplanen har nu påbörjats. Jordbruksverket bjuder in till kickoff den 25 sept (anmälan senast 17 sept), mer info om evenemanget finns under "Kalender".

Läs mer...

Möjlighetsstudie marin fiskodling del 2
Utlysning forskningsmedel vattenbruk

Följ oss på Twitter