Möjlighet att söka pengar för vattenbruksprojekt

Pixabay

Jordbruksverket utlyser 3,25 miljoner kronor till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att stärka livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel. Projekten ska ha en tydlig koppling till åtgärderna i handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk. Ansök senast 20 augusti 2021.

Regeringen har fattat beslut om en strategi för svensk livsmedelsproduktion, med det övergripande målet att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Projekten som får stöd ska syfta till att nå målen i livsmedelsstrategin genom att stärka den svenska livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel och ska ha en tydlig koppling till åtgärderna i handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk – konkretisering av strategi 2021–2026.

Din ansökan ska ha inkommit till Jordbruksverket senast 20 aug 2021.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker HÄR.

KSLA utlyser medel för forskning om hållbart vatte...
Ny nationell strategi och handlingsplan för vatten...

Följ oss på Twitter