KSLA utlyser medel för forskning om hållbart vattenbruk

Foto: pixabay

Syftet med utlysningen om totalt 460 000 kr är att ge möjligheter till att finna nya former att utveckla ett långsiktigt ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt hållbart vattenbruk. Ansökningssystemet öppnar den 28 juni. Sista dag för ansökan är 15 september 2021.

Forskningen kan omfatta både vatten och landbaserade system, och alla typer av vattenlevande djur och växter som kan bidra till att förse befolkningen med råvaror till hälsosam föda. Yngre forskare prioriteras, och medel kan utgå till doktorand eller post-dok, samt till utlandsresor och forskningssamarbeten inom området.

Läs mer om utlysningen HÄR

Följande områden är prioriterade utan inbördes ordning:

  • Avelsprogram för fisk
  • Fiskhälsa och välfärd
  • Hållbara system för odling av vattenlevande organismer
  • Foderutveckling, klimatsmarta foder som inte konkurrerar med mat till människor
  • Teknikutveckling för att skapa vattenbrukssystem. Samarbeten med Norge och andra länder som leder utvecklingen inom området
  • Utveckling av vattenbrukssystem kopplade till vattenreningstekniker
  • Socioekonomisk forskning på utvecklingen av ett hållbart vattenbruk
  • Ekonomiska, juridiska och sociala förutsättningar för vattenbruk
  • Olika former av vattenbruk och dess betydelse för landsbygdsutvecklingen och en levande landsbygd
Policy briefs om hälsosam och hållbar sjömat
Möjlighet att söka pengar för vattenbruksprojekt

Följ oss på Twitter