Ny nationell strategi och handlingsplan för vattenbruk

Ny nationell strategi och handlingsplan för vattenbruk

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har lanserat en ny strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 samt och en handlingsplan för utveckling av vattenbruk. Arbetet med att ta fram dessa har skett i brett samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, intresseorganisationer och forskare.

Strategin understryker vikten av väl fungerande och väl förvaltade ekosystem som grund för lönsamma och konkurrenskraftiga näringar, och behovet av att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Den lyfter också behovet av bättre kunskap, kompetensutveckling och kommunikation till stöd för förvaltning och näringarnas utveckling. Åtgärderna i handlingsplanen för svenskt vattenbruk syftar till att uppfylla målen i strategin.

Läs mer om strategin och handlingsplanen via Jordbruksverket: 

Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026 – friska ekosystem och hållbart nyttjande 

Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk 2021–2026

Möjlighet att söka pengar för vattenbruksprojekt
Mikroalger från Västkusten – en ny tillgång för fi...

Följ oss på Twitter