Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk

Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk 2012-2020

Jordbruksverket utlyser 2,4 miljoner kronor till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att stärka livsmedelskedjan och öka produktionen av livsmedel. Din ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 9 november 2020.

All information om utlysningen och hur man ansöker finns HÄR.

Första sjögurkorna uppfödda i fångenskap
Sjögurksforskare diskuterar potentialen

Följ oss på Twitter