Första sjögurkorna uppfödda i fångenskap

Foto: Ellen-Schagerström

På Kristineberg marina forskningsstation har för första gången röda signalsjögurkor fötts upp i fångenskap. Målet är att kunna stärka beståndet av sjögurkor i Gullmarsfjorden och att öka kunskapen om sjögurkans roll i hållbar odling av sjömat.

– Det är ett stort första steg mot att kunna föda upp stora mängder sjögurkor för att sätta ut dem i havet och stärka upp populationer som av olika anledningar har minskat, säger Ellen Schagerström marinbiolog, vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet.

Läs mer.

Landsbygdsnätverkets webbinarium 18 nov: RAS-odlin...
Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenb...

Följ oss på Twitter