Sjögurksforskare diskuterar potentialen

Picture1

Förra veckan (8/10) hölls det första nätverksmötet för nordiska och kanadensiska sjögurksforskare. Från Göteborgs universitet deltog SWEMARC:s verksamhetsledare Kristina Snuttan Sundell och SWEMARC-forskaren Ellen Schagerström. Här svarar de på fyra frågor om sjögurkor och nätverksmötet.

Berätta lite om nätverksmötet?
- Målet för HOLOSUSTAIN är att skapa en plattform för industri, myndigheter och forskare med intresse i sjögurkor! Plattformen skall skapa mötesplatser och samverkan mellan de som vill arbeta med potentialen hos sjögurkor inom livsmedel, bioteknologi och biomedicin med fokus på de arter som finns i de nordatlantiska länderna, Norge, Island och Canada samt angränsande länder, Sverige och Danmark, sade Ellen Schagerström.

Varför behövs ett sådant nätverksmöte?
- Sjögurka är en marin bioresurs som i det globala perspektivet och speciellt på den asiatiska marknaden betingar ett stort värde. Det är också en art som visar minskade populationer även i våra nordiska vatten. Minskningarna kan delvis bero på ökade bifångster av sjögurkor vid trålning efter andra arter. Riktat fiske efter sjögurka är dock helt nytt och än så länge litet i våra nordiska kalla vatten. Då vattenmassorna hänger ihop och sjögurkorna inte bryr sig om landsgränser är det oerhört viktigt att de länder som binds ihop av gemensamma hav träffas och diskuterar förvaltning, fiske och nyttjande av bioresurser, speciellt om man, som med sjögurkorna ser minskande populationer och en ökad efterfrågan, sade Snuttan Sundell.

-Odling av sjögurka, som är en möjlighet att möta efterfrågan utan att öka fisketrycket samt för utplantering, är precis i startgroparna forskningsmässigt när det gäller våra nordiska arter. Ett nätverk som HOLOSUSTAIN erbjuder därför också en mötesplats för forskare och entreprenörer inom sjögurke-vattenbruk för utbyte av erfarenheter och samverkan som kan skynda på utvecklingen av hållbara odlingsprotokoll, sade Ellen.

Varför var det viktigt för er att vara med på nätverksmötet?
- Inom SWEMARC har vi ett projekt från Jordbruksverket (CIRKULÄR-IMTA, https://www.gu.se/forskning/cirkular-imta) som har som mål att ta fram hållbara och optimerade odlingsprotokoll för den röda signalsjögurkan, Paratichopus tremulus, och som pionjärer inom denna forskning och utveckling är det väldigt värdefullt för oss att vara med i detta nätverk och utbyta erfarenheter som kan hjälpa oss framåt i vår forskning, sade Snuttan.

- Ett av målen för HOLOSUSTAIN är att skapa nya samarbeten som kan generera ansökningar om forskningsmedel med stark koppling till industri och förvaltning, varför vår medverkan i plattformen starkt ökar våra möjligheter att bilda nya samarbeten och öka finansieringen av vår sjögurksforskning, fortsatte Snuttan.

Vad presenterade ni under mötet?
- Vi presenterade en kort sammanställning av de resultat som CIRKULÄR-projektet för sjögurkor hittills genererat och som precis är inskickade för publicering i en vetenskaplig tidskrift. Vi visade våra resultat inom inducering av lek, optimala temperaturer och foder för uppfödning av larverna och våra fantastiska bilder på de första juveniler av röd signalsjögurka som någonsin har tagits fram i en laboratoriemiljö, avslutade Ellen.


HOLOSUSTAIN är ett Nordiskt samarbetsprojekt som är finansierat av NORA (Nordisk Atlantssamarbete) och löper från maj 2019 - maj 2022. HOLOSUSTAIN koordineras av Möreforskning Ålesund i Norge som är en av SWEMARCs samarbetspartners inom sjögurke-forskningen.

Läs mer om SWEMARC

 

Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenb...
Utlysning: Kunskap för ett hållbart och konkurrens...

Följ oss på Twitter