Utlysning: Kunskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem

Sjömat_Pixabay

Formas utlyser medel för projekt som ska samla kunskapsläget inom Hållbar sjömatsproduktion eller Konsumentbeteende och konsumentval. Kunskapssammanställningarna ska tillgängliggöras och främja kunskaps- och kompetensutvecklingen hos livsmedelssystemets aktörer på kort och lång sikt. Ansök senast 4 nov 2020.

All information om utlysningen finns HÄR

Utlysningstext

Ansökan senast: 2020-11-04, kl 14:00

Sammanfattning av informationen på Formas webb:

För att bidra till omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem behöver vi integrerade åtgärder som bidrar till kunskapsutveckling och kompetensförsörjning hos livsmedelssystemets aktörer. Det bidrar även till att adressera de utmaningar som samhället och livsmedelssektorn står inför samt för att klara hållbarhetens tre dimensioner: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Detta har identifierats i den strategiska forskningsagendan ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem”

För att möta dessa behov utlyser Formas medel för kunskapssammanställningar som bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Kunskapssammanställningen ska adressera något av de två områdena Hållbar sjömatsproduktion eller Konsumentbeteende och konsumentval. Områdena har identifierats i den strategiska forskningsagendan och utformats i samarbete med bransch och akademi.

 

Sjögurksforskare diskuterar potentialen
Forskning om fiskvälfärd prisas

Följ oss på Twitter