Skapar förutsättning för en växande vattenbruksnäring i Sverige

Gruppovning-pa-Marstrands-havshotell

Kompetenshöjande kurs med fokus på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor lockade femton deltagare från både myndigheter och kommuner. Kursen arrangerades 28-30 mars av vattenbruksexperter från Landsbygdsnätverket, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

- I dialog med Länsstyrelser och kommuner har vi förstått att många handläggare, som arbetar med vattenbruksärenden, vill lära sig mer om miljö och vattenbruk för att hantera tillståndsgivningen på ett optimalt sätt, sade Veronica Andrén, samordnare på Landsbygdsnätverkets kansli.

Läs mer i Svensk Fisknäring.

 

Kraftsamling för framtidens foder
Framtidens sjömat tar plats på Vetenskapsfestival

Följ oss på Twitter