Kraftsamling för framtidens foder

Foto: Anders Kiessling Foto: Anders Kiessling

Projektet Framtidens Foder för Fågel, Fisk och Fläsk leds av Axfoundation och SLU och samlar forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan, både svenska lantbrukare, fodertillverkare, livsmedelsgrossister, restauranger och aktörer inom dagligvaruhandeln. Målet är att sätta upp en produktion med försäljning av fisk, gris, matfågel och ägg från värphöna uppfödda på ett cirkulärt foder med låg klimatpåverkan. 

I projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk undersöker nu Axfoundation och SLU tillsammans med 25 partners möjligheten att utveckla cirkulära, resurseffektiva råvaror för att skapa foder med låg klimat- och miljöpåverkan.

Flera innovativa foderingredienser kommer att testas av forskare vid SLU. Särskilt intressanta ingredienser är amerikansk vapenfluga och mjölmask uppfödda på restflöden från livsmedelsindustrin, mykoprotein från svamp som matats med restströmmar från skogsindustrin, blåmussla från Östersjön som inte lämpar sig för humankonsumtion, och överskott/restprodukter från produktionen av koncentrat av svensk åkerböna. 

Ansatsen med flera olika produktionsdjur tar tillvara SLU:s breda kompetens och involverar forskare över ämnesområden.

– De produktionsdjur vi arbetar med är fisk, gris och fjäderfä, vilket gör det till ett projekt som samverkar över djurslagen, något som inte hör till vanligheterna, konstaterar Hanna Carlberg, som är forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, och koordinator för SLU:s part i projektet. Projektet har stor potential att möjliggöra en mer klimatsmart livsmedelsproduktion genom nya foderråvaror, säger Hanna.

Läs mer om projektet här

Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan
Skapar förutsättning för en växande vattenbruksnär...

Följ oss på Twitter