Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Flodkräfta Foto: Ekoll AB

En ny bok om flodkräftodling har publicerats av SLU. Boken är efterfrågad av odlare, myndigheter och allmänhet och behövs i arbetet för att bevara den alltmer hotade svenska flodkräftan, samt i arbetet med att främja biologisk mångfald.

”Flodkräfta och flodkräftodling i Sverige - en handbok baserad på erfarenheter” ger en bra inblick i flodkräftans ekologi och förklarar ingående de förutsättningar som behövs för att starta upp och lyckas med en flodkräftodling.

Boken är uppdelad i två delar. Första delen innehåller information och fakta om flodkräfta. Nästa del är en mer praktisk handledning om flodkräftodling. Den tar ett större grepp om odling i dammar och inkluderar även rekommendationer för hur yngel av flodkräftor kan tas fram (inte minst i recirkulerade system inomhus). Rapporten innehåller även konkreta rekommendationer för hur en utomhusodling ska kunna ge en stabil avkastning av konsumtionskräftor och hur odlaren ska kunna bedöma detta. I detta perspektiv finns även en beskrivning av hur biologisk mångfald i flodkräftdammar kan gynnas och att detta också är en förutsättning för att kräftorna ska ha en god tillväxt.

Boken, som kan laddas ned kostnadsfritt, är skriven av Per Nyström & Marika Stenberg (Ekoll AB) tillsammans med Lennart Edsman  & Patrik Bohman (SLU).
 
Läs mer och ladda ner boken här
Senaste nytt från Miljökassen-projektet
Kraftsamling för framtidens foder

Följ oss på Twitter