Senaste nytt från Miljökassen-projektet

Foto: Wenche Hansen Foto: Wenche Hansen

Innovationsprojektet Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system, även kallat Miljökassen, har nu avslutats. Ett nyhetsbrev och en slutrapport finns att läsa.

Läs det 6:e nyhetsbrevet från projektet HÄR.

Är du intresserad av att veta mer om projektet kan du besöka Matfiskodlarnas hemsida HÄR. Där du har möjlighet att ladda ned slutrapporten av projektet. 

Slutrapporten kommer också längre fram att ges ut som en separat rapport av SLU.

Ny rapport: Fiskodling i norr - en livsmedelsprodu...
Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Följ oss på Twitter