Ny rapport: Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Foto: Anders Kiessling Foto: Anders Kiessling

En grupp forskare från SLU och Umeå universitet, med expertis inom ekonomi/samhällsvetenskap, ekologi och vattenmiljö, har förenats i det gemensamma målet att förstå hur den kraftigt förändrade miljö som skapats genom reglering av norrländska älvar i framtiden kan utgöra basen för en växande och klimatsmart livsmedelsproduktion.

I en nyutgiven SLU-rapport sammanställs resultaten av det tvärvetenskapliga samarbetet. Författarna identifierar miljöpotentialen med fiskodling i norrländska kraftverksmagasin samt vilken ny kunskap som behövs för att kunna säkerställa en eko-och sociosystembaserad skötsel för dessa magasin.

Ladda ner rapporten HÄR.

Från sammanfattningen av rapporten:

"Under 1900-talets första hälft genomgick våra älvar en radikal förändring. Samtidigt som Sverige fick en klimatsmart energikälla skapades oavsiktligt helt nya ekosystem. Frågan är om dessa nya ekosystem behöver mänsklig intervention, också med tanke på den nu eskalerande klimateffekten, för att uppnå balans? En mångvetenskaplig grupp forskare vid SLU och Umeå universitet ställer nu frågan vilken ytterligare kunskap som behövs för att säkerställa en eko-och sociosystembaserad skötselplan för våra norrländska kraftverksmagasin. En plan som både tar hänsyn till miljön, lokalsamhället och Sveriges behov av ökad inhemsk livsmedelsförsörjning."

20 arter av havssallat funna längs Sveriges kuster
Senaste nytt från Miljökassen-projektet

Följ oss på Twitter