20 arter av havssallat funna längs Sveriges kuster

alger-kristoffer-stedt Foto: Kristoffer Stedt

Antalet arter av grönalgen havssallat längs Sveriges kust är långt större än vad tidigare varit känt. Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt 1 000 mil kust och funnit tjugo arter av havssallat.

 Läs mer om kartläggningen av havssallat här.

Ny kurs med fokus på fiskhälsa och fiskvälfärd
Ny rapport: Fiskodling i norr - en livsmedelsprodu...

Följ oss på Twitter