Samodling av sjömat ger win-win situation

lab-pic-Tjarno-pic Algforskaren Luca Rugiu undersöker sina alger. Foto: Johan Wingborg.

Att odla alger, musslor och fisk tillsammans är inte bara ett hållbart odlingssätt, det ger dessutom större skördar. Det visar ny forskning från SWEMARC vid Göteborgs universitet.

 - Vi gjorde ett försök i pilotskala för att undersöka fördelarna med att samodla fisk, musslor och alger, där vi upptäckte att samodling skapar en win-win situation. En fiskodlare kan i framtiden till exempel minska mängden utsläpp från sin odling genom att också odla alger. Medan en algodlare producerar större och bättre skörd, som innehåller mer protein och bioaktiva ämnen, nära en fiskodling, säger Luca Rugiu, som arbetar som forskare inom det nationella centrumet för vattenbruksforskning (SWEMARC), och institutionen för marina vetenskaper, vid Göteborgs universitet.

Läs mer här.

Debatt kring vattenbruk tog ny fart i riksdagen
Guide till bra val av sjömat

Följ oss på Twitter