Guide till bra val av sjömat

Fotomittenbilden nere: BirgerLallo Skandinav bildbyrå

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk vill med skriften "Fisk och fiske - vad är det som gäller" försöka ge lättillgänglig information till ansvariga för inköp och upphandling av livsmedel och till en intresserad allmänhet, för att kunna göra ännu bättre medvetna val av sjömat.

Fisk och annan sjömat är bra och klimatsmart mat. Ur många synpunkter behöver vi äta mer sjömat men samtidigt har vissa fiskbestånd problem och globalt sett är inte alla fisken eller vattenbruk så hållbara som vi skulle önska.

Denna skrift är ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer, offentliga upphandlare av mat och den intresserade konsumenten. 

Läs mer och ladda ner skriften via: https://www.landsbygdsnatverket.se/fiskeskrift

Eftersom både mänsklig aktivitet och biologiska sammanhang är i ständig förändring har Landsbygdsnätverket ambitionen att regelbundet uppdatera denna publikation.

Skriften uppdaterades senast i oktober 2020.

Samodling av sjömat ger win-win situation
Havet är nyckeln till en hållbar framtid – Centrum...

Följ oss på Twitter