Havet är nyckeln till en hållbar framtid – Centrum för hållbar sjömat får 48 miljoner

201119_Sjomatscentrum Foto: Erika Sundell

Av de 240 000 ton fisk som fiskas upp i Sverige årligen går endast 40 procent till matkonsumtion. Samtidigt importerar Sverige tre fjärdedelar av den mat från sjö och hav som vi äter. Den här obalansen ska det nya forskningscentrumet Blue Food, som koordineras av KTH, råda bot på.

Målet med centrumbildningen "Blue Food – Centre for the seafood of the future", där KTH samverkar med Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, Rise, IVL och Innovatum och ett sjuttiotal företag och organisationer, är att Sverige ska bli världsledande inom hållbar produktion av mat från sjö och hav.

Läs mer om centrumbildningen och om vad några av parterna ska bidra med:

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Göteborgs universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)Research Institutes of Sweden (RISE), Uppsala universitet, IVL Svenska MiljöinstitutetInnovatum Science Park

 

Guide till bra val av sjömat
Landsbygdsnätverkets webbinarium 18 nov: RAS-odlin...

Följ oss på Twitter