Debatt kring vattenbruk tog ny fart i riksdagen

Riksdagsdebatt med landsbygdsminister Jennie Nilsson och oppositionspolitiker Johan Hultberg.

Oppositionspolitiker lyfte rapport om entreprenörers egna erfarenheter och upplevelser i riksdagsdebatt om vattenbrukets långsamma utveckling i Sverige, vilket är positivt anser forskare vid Göteborgs universitet.

-Jag är övertygad om att svenskt vattenbruk kan leverera väldigt stor nytta till Sverige och världen. Det finns fantastiska möjligheter att producera fantastiska livsmedel, samtidigt som jobb skapas och att man faktiskt addresserar en del miljöutmaningar, sade oppositionspolitiker Johan Hultberg (M) i riksdagsdebatten ”Bättre förutsättningar för svenskt vattenbruk” den 17:e nov.

SWEMARC-rapport lyftes
Riksdagsdebatten föranleddes av Hultbergs interpellation, som lyfte rapporten ”Etablera och utveckla vattenbruk i Sverige, vattenbruksentreprenörernas syn på utmaningar och lösningar” skriven av forskare inom nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC) vid Göteborgs universitet. Hultberg konstaterade att många av problemen som vattenbruksentreprenörerna brottas med idag även fanns för några år sedan.

Läs mer här


Mer information:

Riksdagsdebatten ”Bättre förutsättningar för svenskt vattenbruk”

SWEMARCs rapport ”Etablera och utveckla vattenbruk i Sverige- vattenbruksentreprenörernas syn på utmaningar och lösningar”

Jordbruksverkets slutrapport ”Redovisning av regeringsuppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin kartlägga och utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter”

SWEMARC, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning

Fiskodlingarna flyter upp på land
Samodling av sjömat ger win-win situation

Följ oss på Twitter