Sammanfattning och presentationer från Nationella vattenbrukskonferensen

Sammanfattning och presentationer från Nationella vattenbrukskonferensen

Nationella vattenbrukskonferensen 2022, som hölls i Strömstad 15-16 mars, samlade drygt 150 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare. På programmet fanns bl.a. odling och användning av alger, RAS-odling av fisk, cirkulära system samt produktutveckling och marknadsföring. Ta del av presentationerna och läs mer om konferensen.

Presentationerna som hölls på konferensen finns samlade i en lista längre ner på sidan.

Sammanfattning av konferensen

Tema: Med innovation, cirkulära system och entreprenörer i fokus

Tid och plats: 15-16 mars 2022, Hotell Scandic Laholmen, Strömstad

Program: kan laddas ner här

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), SWEMARC (Göteborgs universitet), SLU Aquaculture (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU), Innovatum Science Park, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Svenskt vattenbruk och sjömat, Nordic Seafarm, Ostrea Aquaculture och Kalvö ostron.

Ett stort tack till alla som bidrog med presentationer, modererande, diskussioner, utställning, råvaror till mingel och middagen, och studiebesök!

Konferensen arrangerades delvis med stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden, samt Europeiska regionala utvecklingsfonden, Interreg Sverige-Norge.

Nästa gång Nationella Vattenbrukskonferensen planeras att anordnas är våren 2024.

Presentationer från konferensen

Välkommen, inledning

SESSION 1 Alger – odling och användning

 
 

 

SESSION 2 RAS-odling av fisk

Odling av kallvattensarter, laxfiskar i RAS:
 
 

 

SESSION 3 Blå Mat – Centrum för framtidens sjömat

 
 

 

SESSION 4 Kortpresentationer: ”Mitt projekts/idés bidrag till det svenska vattenbruket”

 
 
 
 
 
 

 

Inspirationstal av Sofia B Olsson som inledning till postersession, företagsmässa, produktförevisning samt konferensmiddag

Smaken framförallt – sjömatsinspiration från ett kockperspektiv

SESSION 5 Cirkulära system

 
 
 

 

SESSION 6 Produktutveckling och marknadsföring

 
 
 

 

SESSION 7 

 

 

Loggor

 

 

 

Seminarium: Förebyggande av infektionssjukdomar ho...
Symposium om hållbar blå mat 2030

Följ oss på Twitter