Projektet "Småskalig marin fiskodling" avslutat

Projektet "Småskalig marin fiskodling" avslutat

Den 29 augusti hade projektet "Småskalig marin fiskodling" där Vattenbrukscentrum Väst har varit vetenskaplig partner slutkonferens i Fjällbacka. Syftet har varit att underlätta för uppstart av småskalig fiskodlingsverksamhet.

Projektet har koordinerats genom Samförvaltningen Norra Bohuslän, och ansatsen har sin grund i önskemål från yrkesfiskare som söker komplement till fisket i sin näringsverksamhet. På slutkonferensen redovisades projektets resultat, och ett studiebesök hos Kvalitetskräftan ingick. Projektet har i samarbete med kräftfiskare och företaget Flocazur AB provat ut en landbaserad metod för landbaserad levandelagring och odling av vildfångad torsk och deltagarna fick möjlighet att se systemet på plats.

Projektet har resulterat i en rapport som redovisar ett antal tänkbara tekniklösningar för att odla fisk i kustområdena med syfte att stimulera till diversifiering och bredda den ekonomiska basen för det kustnära fisket. Rapporten redovisar även ett ekonomiskt beräkningsverktyg för beräkning av lönsamhet i småskalig odlingsverksamhet (< 40 ton). Beräkningsmodellen fokuserar på två olika typer av odling: a) landbaserad vildfångad torsk och b) kassodling av regnbåge.

Inom projektet har också websidan "25 svar om fiskodling och vattenbruk" tagits fram tillsammans med Vattenbrukscentrum Väst. Där bemöter forskare myter om vattenbruk och lyfter fram saklig information om odling av fisk och skaldjur.

Läs mer om projektets resultat och ladda hem rapporten och övrigt projektmaterial

AV: Robert Karlsson, Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet

 

 

 

 

 

Myter och svar om fiskodling och vattenbruk
Röding växer bra på jäst och musslor - resultat fr...

Följ oss på Twitter