Myter och svar om fiskodling och vattenbruk

Myter och svar om fiskodling och vattenbruk

Inom projektet Småskalig marin fiskodling har en websida med information om svenskt vattenbruk tagits fram http://www.vbcv.science.gu.se/25svar/. Där får man bland annat svar på 25 vanliga frågor om fiskodling och vattenbruk.

Projektet, som nyligen avslutats, finansierades av EU:s fiskefond och regeringens satsning på Matlandet Sverige. Projektet har drivits av Samförvaltningen i Norra Bohuslän i samarbete med Göteborgs universitet (Vattenbrukscentrum Väst) samt nätverket Fiskekommunerna.

 

 

Publikation från SLU-forskare om alternativa fiskf...
Projektet "Småskalig marin fiskodling" avslutat

Följ oss på Twitter