Röding växer bra på jäst och musslor - resultat från Aquabestprojektet i två nya rapporter

Röding växer bra på jäst och musslor - resultat från Aquabestprojektet i två nya rapporter

I Aquabest-rapporten "Nutrient digestibility and growth in Arctic charr fed microbial and mussel protein meal" av Torbjörn Lundh och medförfattare redovisas resultaten från korttidsförsök i vilka röding har utfodrats med ett antal olika alternativa foderingredienser.

Utifrån försöken drar författarna slutsatsen att intakt Saccharomyces (jäst) eller musselmjöl är bra proteinkällor som skulle kunna ersätta fiskmjöl i foder till röding. Utvecklingen av foder innehållande dessa proteinkällor skulle både kunna främja lokal foderproduktion och bidra till att sluta kretsloppet av näringsämnen i Östersjön.

Dessa korttidsförsök har följts upp i långtidsstudier vars resultat har publicerats i Aquabest-rapporten "Performance of Arctic charr fed with Baltic Sea-sourced ingredients" av Hanna Carlberg och medförfattare.

Slutsatsen från försöken var att intakt Saccharomyces (jäst) och musselmjöl har god potential att för att kunna ersätta fiskmjöl i foder till röding. En viss intrimning av fodren behövs dock för att rödingens tillväxt ska kunna bli optimal.

Ladda ner rapporterna här 

 

Projektet "Småskalig marin fiskodling" avslutat
Rapporter från EU-projektet Aquabest

Följ oss på Twitter