Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 2018

Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 2018

Presentationerna från Nationella Vattenbrukskonferensen 13-14 mars i Sundsvall finns att ladda ner här:

Välkommen, inledning

Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Anders Kiessling

Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Kristina Snuttan Sundell

Jordbruksverkets uppdrag och ansvarsområden, Veronica Andrén

Fiskodling i Norrland, Josef Nygren

RAS i industriell skala – teknik och ekonomi, Rustan Lindkvist

Miljökassen, Anders Kiessling

Blå fånggrödor – ekonomiska modeller, Ing-Mari Gren

Den svenska sjömatskonsumenten - vem är det?, Kåre Skallerud

Allmänhetens attityder till odlad fisk i Sverige, Johan Martinsson

Bioteknik eller inte - Finns betalningsvilja bland konsumenter för att köpa steriliserad odlad fisk?, Carl Johan Lagerkvist

Sensorisk marknadsföring - att sälja med smak, Johan Swahn

Projekt SEAWIN, Max Troell

Status för svenskt recirkulerande vattenbruk, Ola Öberg

Vattenbruksutbildning för webben, Daniel Krång

Hållbart vattenbruk – något för Gotland?, Andreas Pettersson

Hummer odlad till konsument eller för utsättning, Susanne Eriksson

BONUS CLEANAQ– Innovativ avskiljning av näring, Gunno Renman

Miljöpåverkan från fiskodling, Tina Hedlund

Foderteknologiskt laboratorium vid SLU, Markus Langeland

AQUAFRESH – ett kvalitetsprojekt, Anders Kiessling

Code of practice – Förebyggande fiskhälsoarbete och vikten av kommunikation, Daniel Wikberg och Linda Falk

Inspiration om hur man som bransch med gemensamma krafter kan vända en trend, Jenny Andersson

Vad vill konsumenten ha – en detaljists perspektiv, Anneli Bylund

Handlingsplanens halvtidsutvärdering, Veronica Andrén

Regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarter, Carl Dahlberg

Regeringens satsningar på vattenbruk inom ramen för Livsmedelsstrategin, Sara Colliander

Panelsamtal: Framtiden för svenskt vattenbruk

Förstudierapport Hållbart vattenbruk något för Got...
Nationella Vattenbrukskonferensen 2018 - program o...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/