Förstudierapport Hållbart vattenbruk något för Gotland

Förstudierapport Hållbart vattenbruk något för Gotland

För att undersöka Gotlands förutsättningar för en utveckling av ett hållbart vattenbruk har Länsstyrelsen på Gotland tagit initiativ till och genomfört en förstudie i samarbete med Blått centrum (ett samarbete mellan Uppsala universitet-Campus Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland). Resultatet av förstudien finns nu som rapport att ladda ner här:  ”Förstudie Hållbart vattenbruk - något för Gotland?

Bakgrunden är att Regeringen i sin rapport "Hållbara Gotland", pekat på att Gotland har förutsättningar för att bli ett centrum för hållbara livsmedel där vattenbruk och maritima näringar lyfts fram. Detsamma har konstaterats på regional nivå i efterföljande förstudierapport "Hållbara livsmedel och maritima näringar" som även grundat sig på regionala livsmedel- och tillväxtstrategier för Gotland. Målet har varit att skapa ett vägledande dokument för berörda aktörer som vill driva vattenbruksutvecklingen vidare på Gotland samt öka kunskapsläget och intresset för hållbart vattenbruk.  

Förstudien finansieras av Tillväxtverket och Region Gotland inom projektet Hållbara Gotland.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jätteräkor skördas i Lysekil
Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferen...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/