Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 17-18 mars 2016

Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 17-18 mars 2016

Presentationerna från Nationella Vattenbrukskonferensen 2016 som hölls 17-18 mars i Nösund finns nu att ladda ner här:

Välkommen till Orust

Kunskapsläge och framtid svenskt vattenbruk (Kiessling)

Kunskapsläge och framtid svenskt vattenbruk (Sundell)

Odling av makroalger längs västkusten

Baltic Blue Growth

Utmaningar för svensk matfiskodling

Kortpresentationer: ”Mitt projekts/verksamhet bidrag till det svenska vattenbruket”

Efterfrågar svenska och europeiska konsumenter produkter från vattenbruket?

Turism och vattenbruk – Musselbaren

Handlingsplanen – Nuläge och framtid

Handlingsplanen – Nuläge och framtid (Nomaculture)

Kommunal översiktsplanering för vattenbruk – Exempel från Bohuslän

Senaste nytt kring Havs- och fiskerifonden

Musselodling – något för framtiden?

Svenskt recirkulerande vattenbruk - konkurrenshämmande hinder

Havsbaserad fiskodling med ny teknik

Ersättning för kväveupptag ur havet – ett bra erbjudande

Gårdsfisk - vägen till ett hållbart vattenbruk

 

 

Rapport från Nationella Vattenbrukskonferensen 201...
Early stage fellowship: Marine population genomics...

Följ oss på Twitter