Nu har NOMACULTURE-projektet en egen hemsida

Nu har NOMACULTURE-projektet en egen hemsida

Vad är NOMACULTURE?

Det är ett interdisciplinärt forskningsprojekt som utvecklar strategier för etablering av ett hållbart svenskt, marint vattenbruk.

I NOMACUTURE deltar forskare inom biologi, teknik, livsmedelsvetenskap, livscykelanalys (LCA) och ekonomi för att transdisciplinärt, anta flera av nyckel-utmaningarna vid etablering av marint vattenbruk:

• att minska beroendet av fiskolja och fiskmjöl i fodret
• att utveckla kvalitetsfoder för marina larver
• att minska utsläppen av näringsämnen till havet
• att verka för ett helhetsperspektiv på hållbart vattenbruk som även inbegriper socioekonomiska aspekter
• att erbjuda kunskapsbaserad information och utbildning till allmänhet och avnämare

NOMACULTURE omfattar utöver forskare även västsvenska samhällsaktörer och privata intressenter som stöder projektets mål att skapa modellsystem för marin odling och affärsplaner för utveckling av foderföretag, för att säkerställa utveckling av ett bärkraftigt vattenbruk i samklang med omgivande samhälle.

Läs mer här http://vbcv.science.gu.se/nomaculture

Röding föredrar Östersjöfoder
Disputation 11 sept SLU: Fungal and Mussel Protein...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/