Röding föredrar Östersjöfoder

Röding föredrar Östersjöfoder

SLU-forskare har i en nyligen publicerad beteendestudie visat att i valet mellan ett kontrollfoder, som tillverkats för att efterlikna konventionellt foder för röding, och ett testfoder som tillverkats av i huvudsak ingredienser från Östersjön (blåmussla, skarpsill, strömming) så föredrog rödingarna i försöket till övervägande del Östersjöfodret.

Förhoppningen är att Östersjöblandningen, efter optimering av ingredienser och fodertillverkningsmetod, ska kunna ges till röding i näringsfattiga vatten i norra Sverige och där bidra till näringsberikning samtidigt som man tar bort näring (i form av biomassa) från Östersjön - allt enligt "Robin Hood-principen". Utöver lovande resultat för framtida användning av Östesjöblandningen som foder tilll röding, visar studien på möjligheten och fördelarna med att använda s.k. self-selection test vid utvärdering av nya foder. Genom att låta fiskarna själva välja vilket foder de föredrar kan man komma ifrån långa tillväxtstudier med ett foder fiskarna eventuellt inte vill äta, och därmed kan man undvika negativ påverkan på fiskvälfärden. 

Läs artikeln här:Using self-selection to evaluate the acceptance of a new diet formulation by farmed fish

Highlights

- Fish's self-selection can be used to quickly evaluate the acceptance of new feed formula.

- The feed contained mussel meat, detoxified fish meat and yeast.

- Arctic charr preferred the new sustainable feed compared to the control feed.

- It was probably the high levels of betaine found in mussels that attracted the fish.

 

Postdoc-tjänst bioinformatik University of Edinbur...
Nu har NOMACULTURE-projektet en egen hemsida

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/