Nordisk utlysning om hållbar odling av laxfiskar

Odlad laxfisk. Foto: Anders Kiessling

NordForsk genomför en utlysning om hållbar akvakultur omfattande cirka 72 miljoner norska kronor tillsammans med bl.a. Formas. Utlysningens övergripande syfte är att generera kunskap och lösningar för hållbar landbaserad och marin laxfiskakvakultur i de nordiska länderna. Sista dag att söka är den 5 maj 2020.

All info om utlysningen och hur ansökan går till finns via:https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2020-02-13-nordforsk-nordisk-utlysning-om-hallbar-akvakultur.html

Syfte och inriktning för utlysningen

Utlysningens övergripande syfte är att generera kunskap och lösningar för hålllbar landbaserad och marin laxfiskakvakultur i de nordiska länderna.

Utlysningen omfattar följande fyra temaområden:

  • Aquaculture microbiome systems
  • Aquaculture feeding systems
  • Biotechnological advances
  • Aquaculture "big data" monitoring and control systems.

Vilka utlysningen vänder sig till

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Varje konsortium ska bestå av forskare från minst tre deltagande länder varav minst två måste vara nordiska länder. Medel söks för minimum tre år och maximum fyra år. För ett projekt kan maximalt 10 miljoner norska kronor sökas.

För utlysningstext, se: https://funding.nordforsk.org/portal/#call/1804

All info om utlysningen och hur ansökan går till finns via:https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2020-02-13-nordforsk-nordisk-utlysning-om-hallbar-akvakultur.html

15 miljoner satsas på hållbar fiskodling på land
Formas-utlysning om djurvälfärd inkluderar fiskar

Följ oss på Twitter