15 miljoner satsas på hållbar fiskodling på land

AkvaCirkulär_Innovatum

Projektet AkvaCirkulär, Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, ska arbeta med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. Medverkar gör Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innovatum, Swedish Algae Factory och Smögenlax AB.

Unikt odlingssystem

Det odlingssystem som används inom AkvaCirkulär innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras mycket noggrant vilket ger en god djurvälfärd och en slutprodukt av mycket hög kvalitet. Systemet har redan testats i pilotskala under några år av Smögenlax AB, i samarbete med forskare.

Kommersiell odling i Kungshamn

Med de 15 miljoner som Familjen Kamprads stiftelse nu valt att satsa på AkvaCirkulär är planen att bygga en större forsknings- och utvecklingsanläggning i Sotenäs. En anläggning som i sin tur kan lägga grunden för en kommersiell odling i Kungshamn.

Läs mer om projektet i ett pressmeddelande från Innovatum.

Sammanfattning och presentationer från Nationella ...
Nordisk utlysning om hållbar odling av laxfiskar

Följ oss på Twitter