Formas-utlysning om djurvälfärd inkluderar fiskar

trout_pixabay

I samråd med Jordbruksverket utlyser Formas medel för djurvälfärdsbefrämjande åtgärder som berör djur som hålls av människan, däribland fisk. Såväl forskare som intresseorganisationer och företag är välkomna att ansöka om medel. Samarbeten mellan forskningsdiscipliner samt samverkan mellan olika parter i samhället efterfrågas men är inget krav. Sista ansökningsdag är 14 maj 2020.

All info om utlysningen och hur ansökan går till finns via: https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2020-01-24-atgarder-for-okad-djurvalfard.html

Syfte och utpekade inriktningar för utlysningen

Syftet med utlysningen är ta fram lösningar och åtgärder som kan förbättra välfärden för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.

Forskningsprojekten ska gärna anknyta till något av de upptagna områdena i sammanställning av Behov av åtgärder för ökad djurvälfärd eftersom nyttiggörande är av stor vikt i denna utlysning. Det är dock inte ett krav då det kan finnas ytterligare områden och åtgärder av stor betydelse men som inte har beaktats.

Önskad inriktning för projekt rörande fisk

Utdrag från Behov av åtgärder för ökad djurvälfärd som rör fisk specifikt eller alla djurslag generellt (inklusive fisk):

Fisk
- Åtgärder för förbättrad djurvälfärd vid uppfödning av olika fiskarter (Detta bör göras
artspecifikt eller åtminstone inriktad på mindre fiskgrupper med liknande förutsättningar och
behov då det är olika anatomiska skillnader mellan fiskarter)
- Åtgärder för ökad djurvälfärd vid slakt och bedövning
- Utveckling av indikatorer för att mäta god djurvälfärd hos fisk
- Åtgärder för ökat smittskydd och diagnostik

Gemensamt för alla djurslag
- Åtgärder för att förtydliga sambanden mellan djurvälfärd/åtgärder och ekonomi
- Åtgärder för att främja sund avel
- Åtgärder för att knyta samman hållbarhet och djurvälfärd. Det finns indikatorer på att det
är en koppling mellan att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling och en
förbättrad djurvälfärd.
- Digitala hjälpmedel, integration av teknik och Big Data för ökad djurvälfärd
- Åtgärder och lösningar för vattentillgång och kvalitet, tillgodose behov av vatten
- Åtgärder för förbättringar av djurvälfärden inom ekologisk produktion ex åtgärder för att
minska rovdjursangrepp
- Åtgärder för att kunna hantera klimatförändringars påverkan på djurens välfärd
- Nya lösningar på produktionssystem för att ännu bättre tillgodose djurens behov och
generera ökad djurvälfärd, ex ökad berikning av miljön
- Förebyggande smittskyddsåtgärder för ökad djurvälfärd
- Åtgärder som ökar djurens välfärd med avseende på påverkan av sociala förhållande /genus
och socioekonomisk status

Slakt och transport (gemensamt för alla djurslag)
- Åtgärder för förbättrad djurvälfärd under transport
- Åtgärder för förbättrad djurvälfärd vid slakt
- Åtgärder för förbättrad djurvälfärd vid lastning på gård och utlastning vid slakt
- Åtgärder för ökad djurvälfärd vid inhysning på slakterier

Nordisk utlysning om hållbar odling av laxfiskar
Nationella vattenbrukskonferensen 10-11 mars 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/