Inspelad kurs: Livsmedelsutbildning för vattenbrukare

Foto: Pixabay

Den 3 juni 2020 anordnades en kurs på Gotland för de som vill öka värdet av sina vattenbruksprodukter genom beredning. Utbildningen hölls av Sjömatsfrämjandet och behandlade de krav som ställs på en livsmedelsanläggning. 

Se inspelning av kursen HÄR

Innehåll:

 • Grundläggande hygienutbildning
 • HACCP (metod för tillverkning och hantering av livsmedel)
 • Märkningshandbok för sjömat
 • Livsmedelsverkets vägledning för hygien
 • Fiskbranschens branschriktlinjer
 • Godkännande av livsmedelsanläggningar
 • Märkning av fisk och fiskprodukter

Målet med kursen var att deltagarna efter avslutad kurs skulle:

 • veta vilken typ av märkning som är lagstadgad
 • känna till varför det är viktigt med god hygien
 • veta vad god livsmedelshantering är
 • förstå betydelsen av temperaturkontroll
 • förstå hur hygien och livsmedelshantering skall styra det dagliga arbetet och rutiner
 • kunna sätta upp en egenkontroll

Utbildningen är en del av projektet ”Nätverk och samverkan vattenbruk” som ska stärka och utveckla vattenbruket på Gotland och som drivs av Leader Gute.

Digitala föredrag: Fem rätters smakmeny - miljösma...
Kurs: Fiskförädling som landsbygdsföretagande

Följ oss på Twitter