Digitala föredrag: Fem rätters smakmeny - miljösmart sjömat för kräsna konsumenter

Sjogurka_Albin-Dahlins-bild

På fredag eftermiddag (2/10) deltar forskare från SWEMARC, Göteborgs universitet, i Vetenskapsfestivalens digitala upplaga med fem föredrag, som har fokus på hållbar mat från havet. Alla är välkomna att besöka Vetenskapsfestivalens festivalarena.

Eftermiddagen ”Femrätters smakmeny med miljösmart sjömat – för kräsna konsumenter” inleds 16:00 av Prof. Kristina ”Snuttan” Sundell ”Framtidens mat från havet”. Under 15 minuter berättar Snuttan om hur vi på ett hållbart sätt kan nyttja havets resurser av hälsosam mat.

- Det finns en enorm potential i sjömat eller den Blåa maten som vi kallar allt det spännande och goda vi kan fånga eller odla i vatten. Att öka mängden mat vi producerar i vatten frigör inte bara land- och sötvattensresurser, sjömaten är också näringsriktig och bra för oss – och så är det ju så gott, säger Kristina Snuttan Sundell, SWEMARC:s verksamhetsledare.

Därefter tar Ellen Schagerström över (16:20-16:30) och ger oss en inblick i sjögurkornas liv och leverne. Just nu arbetar Ellen med att ta fram odlingsprotokoll för att förstärka befintliga vilda populationer i Sverige och utvärdera deras roll i cirkulära vattenbrukssystem.

-Sjögurkor kan bidra med en viktig funktion i cirkulärt vattenbruk och samtidigt ge en god inkomst då de klassas som en delikatess i Asien, säger Ellen Schagerström, forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Nästa föreläsning (16:35-16:45) ”Why you never want to live without seaweeds again!” handlar om makroalger (tång) och hålls av Sophie Steinhagen vid institutionen för marina vetenskaper. Under föreläsningen berättar Sophie om olika algarter som finns längs Sveriges kuster, och om den pågående algforskningen vid universitets forskningsstation Tjärnö marina laboratorium.

– Våra svenska alger är en outnyttjad resurs för nya livsmedel men också för läkemedel och fossilfria biomaterial. Alger har fantastiska möjligheter att bidra till en grönare, mer hälsosam och hållbar framtid, säger Sophie Steinhagen.

Det fjärde föredraget (16:50-17:00) ”Hovmästaren, det är en fluga i fisksoppan!” ges av Niklas Warwas, doktorand på institutionen för biologi och miljövetenskap. Föredraget handlar om att fiskfoder, som inte är beroende av vildfångad fisk och soja, är en av utmaningarna för fiskodlingsidustrin. Men kanske kan larver från den lilla tångflugan lösa problemet?

-I framtiden tror jag att insekter kommer att spela en mycket stor roll som ingrediens i foder, t.ex. i för fisk. De är både näringsriktiga och förnybara - och kan födas upp på resurser som vi idag ser som avfall, säger Niklas Warwas.

Björn Rönnerstrand avslutar eftermiddagen (17:05-17:15) med föredraget ”Odlad fisk på tallriken? Så tycker svenskarna!”. Björn presenterar resultat från SOM-undersökningen 2019, som ger en bild av svenskarnas syn på odlad fisk. Vilka problem ser svenskarna? Och vilka grupper blir svårast för forskarna att övertyga?
-Forskare lyfter fram de hälso- och miljömässiga fördelarna med odlad fisk. Men i slutändan är det konsumenterna som bestämmer vad som hamnar på tallriken. Och SOM-undersökningen visar att många svenskar har en negativ bild av både odling av fisk och odlad fisk som produkt, säger Björn Rönnerstrand, forskare på SOM-institutet.

För att se på föredragen går du in på Vetenskapsfestivalens digitala festivalarena.

Läs mer om Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC.

Här byggs Sveriges första marina kolonilott
Inspelad kurs: Livsmedelsutbildning för vattenbruk...

Följ oss på Twitter