Workshop om nya foderråvaror 18/9 2018, Göteborg

Workshop om nya foderråvaror 18/9 2018, Göteborg

VÄLKOMNA TILL EN WORKSHOP OM NYA FODER-RÅVAROR TILL FISK OCH KRÄFTDJUR FÖR UTVECKLING AV HÅLLBART VATTENBRUK

När: Tisdag 18 september, 10.00–16.00, inklusive lunch
Var: Zoologen, Medicinaregatan 18A, Göteborg. HITTA HIT.
Arrangör: NOMACULTURE, Maritima klustret i Västsverige, SWEMARC
Anmälan (senast 2018-09-10): Klicka här

Program och mer info om projektet: https://swemarc.gu.se/nomaculture


Det MISTRA-finansierade NOMACULTURE-projektet (https://swemarc.gu.se/nomaculture) kommer i samarbete med det Maritima livsmedelsklustret i Västsverige (http://www.maritimaklustret.se/fokusomraden/marina-livsmedel/) att arrangera en workshop med fokus på nya spännande ingredienser i fisk- och kräftdjursfoder med potential att bidra till ett mer hållbart vattenbruk.


Workshopen kommer äga rum den 18 september kl. 10.00 -16.00, i Göteborg.

Målsättning med dagen är att presentera ett potpurri på nya ingredienser för foder till odlade vattenbruksdjur, fisk och kräftdjur, som utvecklas inom ett växande antal företag och forskningsprojekt i Sverige med fokus på Västra Götalandsregionen samt att diskutera framtida behov och möjligheter för utveckling och etablering av foderföretag i Sverige.

Dagen kommer att inledas med tre övergripande presentationer: en inledning om det tvärvetenskapliga projektet NOMACULTUREs mål, visioner och resultat när det gäller foderutveckling, en föreläsning om Livscykelanalys (LCA) med fokus på fiskfoder och en föreläsning om foder för fisk och kräftdjur med fokus på sammansättning, fysiska egenskaper, produktion och näringsbehoven hos de odlade organismerna.

Efter gemensam lunch presenterar ett flertal företag och forskningsprojekt olika nya, spännande råvaror och hur dessa kan utvinnas ur rest-strömmar av olika slag och användas som högvärdiga foderingredienser, varefter det finns möjlighet till frågor och diskussion med presentatörerna.

Dagens avslutas med en paneldiskussion där representanter från regionala och kommunala beslutsfattare får ge sin bild av hur de ser på potentialen i att satsa på en utveckling av nya foderingredienser och produktion av lokala och hållbara foder till ett växande vattenbruk på Västkusten.


ANMÄLAN:

Workshopen är öppen för alla intresserade och kostnadsfri.

Du anmäler dig genom att klicka på länken sunet.artologik.net/gu/nomacultures_foderworkshop


 

 

  

 

 

Utvärdering av 30 års avelsarbete på röding
SLU akvakultur på Matologi, 25/8 i Stockholm

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/