Utvärdering av 30 års avelsarbete på röding

Utvärdering av 30 års avelsarbete på röding

I en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Aquaculture (okt 2018) sammanfattar SLU-forskare resultaten av avelsprogrammet för röding. 

Fiskarnas tillväxt har ökat signifikant sedan starten 1985 och produktionstiden fram till önskad slaktvikt har därmed minskats med 10 månader. En annan förändring som har skett över tid är tillväxtkapaciteten över året. Ökad tillväxttakt och förändrad säsongstillväxt får konsekvenser för utfodringen, vilken behöver anpassas. I artikeln presenterar författarna en modell för hur man kan anpassa utfodringen efter fiskarnas energibehov och säsongsvariation. Abstract och möjlighet att ladda ner artikeln i sin helhet finns via: https://www.slu.se/en/ew-news/2018/7/fish-breeding/

 

Musslor skördas inom EU-projekt i Östersjön
Workshop om nya foderråvaror 18/9 2018, Göteborg

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/