Wallenbergprofessur i fiskhälsa till SLU

oystein_evensen_Foto-Hakon-Sparre-NMBU

Øystein Evensen, gästprofessor på deltid vid SLU inom området fiskhälsa, har tilldelats en KSLA-Wallenbergprofessur. Han kommer därmed att stärka SLU:s kompetens om sjukdomar hos odlad och vild fisk under ytterligare några år. Sin ordinarie tjänst har Øystein Evensen vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. 

Professor Øystein Evensen har under de senaste 30 åren bedrivit och koordinerat forskning om virus-, bakterie- och parasitsjukdomar hos odlad fisk. Han har sin huvudsakliga anställning vid NMBU, men som gästprofessor vid SLU är han verksam vid institutionen för biomedicin och veterinärmedicinsk folkhälsovetenskap till och med augusti 2025.

Genom KSLA-Wallenbergprofessuren blir det möjligt att koppla samman SLU:s veterinära verksamhet kring landlevande djur med Norges världsledande kapacitet när det gäller fisk. Förutom att SLU får tillgång till NMBU:s kompetens inom detta område kommer utvecklingen av fiskmedicin på SLU att stimuleras.
 
Arbetet kommer också att vara av direkt intresse även för sportfiskeorganisationer runt om i Sverige och för frivilligorganisationer som arbetar för att återställa vandringsvägar för lekande fisk i vattendrag där t.ex. vattenkraftverk hindrar fiskens vandring.


Läs mer här.

Satsning för att göra Sverige ledande inom hållbar...
Digitalt lunchevent: Sjöpung på var mans tallrik

Följ oss på Twitter